ŠD Brezje

5. Brezjanski tek 02.06.2018. 09:30 02.06.2018. 16:00 Več...

Končan 69 prijavljeni, 0 plačani, 69 Dodeljene štartne številke, 62 - FIN 7 - DNS

Tekma :: 2 :: Organizator :: ŠD Brezje

ŠD Brezje

5. Brezjanski tek - odrasli 02.06.2018. 09:30 02.06.2018. 15:00 6.2 km 50 m 50 m Več...

Končana :: 69 prijavljeni, 69 Dodeljene štartne številke, 62 - FIN 7 - DNS

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

 • Prireditelj

 

Športno društvo Brezje, Romarski urad Brezje, Frančiškanski samostan Brezje, Krajevna skupnost Brezje, Turistično društvo Brezje, Gasilsko društvo Brezje.

 

 • Kraj

 

Brezje, parkirišče ob baziliki Marije Pomagaj

Garderoba bo mogoča v Domu krajevne skupnosti Brezje.

 

 • Datum

 

Sobota, 2. junij 2018. Start teka ob 10. uri, ob 9.30 start teka za otroke.

Tek bo potekal v vsakem vremenu.

 

 • Opis teka

 

Dolžina proge je 6,2 km. Trasa poteka po okolici Brezij, Noš, Črnivca, Dobrega polja.

 

Kategorije teka za odrasle

 

Moški 16 - 40 let

Rojeni 1978 - 2002

Moški 41 – 55 let

Rojeni 1963 – 1977

Moški 56 let in več

Rojeni 1962 in starejši

Ženske 16 – 40 let

Rojeni 1978 – 2002

Ženske 41 – 55 let

Rojeni 1963 – 1977

Ženske 56 let in več

Rojeni 1962 in starejši

 

Kategorije teka za otroke

 

Predšolski otroci (spremljajo jih lahko starši)

200 m

1. – 5. Razred

600 m

6. – 9. Razred

1000 m

 

Otroški tek je netekmovalnega značaja, brez merjenja časa. Otroci tekmujejo brez spremstva staršev, izjema je tek za predšolske otroke, kjer lahko otroke spremljajo starši.

 

 • Prijave

 

Predprijave za odrasle do četrtka, 31. maja 2018 na www.gorenjska-mojplanet.si/prijave. Prijave na tek (za otroke in odrasle) bodo možne tudi na dan teka na prireditvenem prostoru.

 

 • Prijavnina

 

Prijava je veljavna ob plačilu na TRR organizatorja, ki ga prejmete ob vnosu vaših podatkov v prijavni obrazec na zgoraj navedeni povezavi. Prijavnina za odrasle tekače znaša 9 EUR in jo morajo tekači poravnati najkasneje do 31. maja 2018.

Na dan teka bo prijavnina znašala 12 EUR. Prijavnine za tek za otroke ni.

 

 • Nagrade tekmovalcem

 

Najboljši trije tekmovalci / tekmovalke v posamezni kategoriji prejmejo medalje, absolutno najboljši trije tekmovalci / tekmovalke v teku prejmejo pokale.

Vsi udeleženci bodo prejeli praktična darila.

 

 • Serija Gorenjska, moj planet

 

Tek šteje za serijo Gorenjska, moj planet. V točkovanje serije so vključene vse kategorije odraslih (točkuje se po kategorijah serije, ne po kategorijah Brezjanskega teka). Za udeležbo štejejo vse kategorije odraslih in kategorije osnovnošolskih otrok.

 

 • Pijača in kulinarika

 

Organizator bo poskrbel za prehrano po končanem teku.

 

 • Parkiranje

 

Parkiranje bo možno ob startnem prostoru.

 

 • Opozorila

 

 

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

Vsak udeleženec se teka udeležuje na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na materialih in ljudeh. Organizator udeležencem prireditve priporoča, da si uredijo lastno nezgodno zavarovanje.

 

Splošna določila

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal/a v prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav/a, vsestransko pripravljen/a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledana/a. Upoštevala/a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/a na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal/a kakršnih koli odškodninskih zahtev. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove/njene podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval/a kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca/-ke uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). S podpisom udeleženec potrjuje, da organizator njegove/njene podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke organizatorja in njegovih partnerjev ter za pisno in elektronsko anketiranje. Osebne podatke lahko obdeluje do preklica pisne privolitve. Udeležencu/-ki pripadajo vse pravice, skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Tek bo potekal v skladu z vsebino tega razpisa. Udeležence teka pozivamo, da spoštujejo naravo v smislu ravnanja z odpadki.

 

 

Lep športni pozdrav in vabljeni na Peti brezjanski tek v spomin na Ruth Podgornik Reš.

Predpisi

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost.

Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, organizatorja ne bom tožil(a) ali od njega zahteval(a) nadomestila.

Strinjam se, da Športno društvo Brezje kot organizator prireditve in Timing Poljane, d.o.o. kot koordinator serije Gorenjska, moj planet, lahko uporabita osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz te prijavnice in rezultati tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato bilo potrebno moje posebno dovoljenje. Izjema so podrobni osebni podatki kot je naslov, izbira storitev na tekmi ipd.

Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za pošiljanje obvestil v zvezi s prireditvijo. V primeru strinjanja s prejemanjem obvestil serije Gorenjska, moj planet (potrditev v prijavnem obrazcu), se strinjam, da se moj elektronski naslov doda tudi v seznam prejemnikov obvestil serije Gorenjska, moj planet (2-3 obvestili na tekmo).

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).

ŠD Brezje

5. Brezjanski tek - otroci (letniki 2011-2003; 600 m, 1000 m) 02.06.2018. 09:30 02.06.2018. 15:00 1 km 50 m 50 m Več...

Končana

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

 • Prireditelj

 

Športno društvo Brezje, Romarski urad Brezje, Frančiškanski samostan Brezje, Krajevna skupnost Brezje, Turistično društvo Brezje, Gasilsko društvo Brezje.

 

 • Kraj

 

Brezje, parkirišče ob baziliki Marije Pomagaj

Garderoba bo mogoča v Domu krajevne skupnosti Brezje.

 

 • Datum

 

Sobota, 2. junij 2018. Start teka ob 10. uri, ob 9.30 start teka za otroke.

Tek bo potekal v vsakem vremenu.

 

 • Opis teka

 

Dolžina proge je 6,2 km. Trasa poteka po okolici Brezij, Noš, Črnivca, Dobrega polja.

 

Kategorije teka za odrasle

 

Moški 16 - 40 let

Rojeni 1978 - 2002

Moški 41 – 55 let

Rojeni 1963 – 1977

Moški 56 let in več

Rojeni 1962 in starejši

Ženske 16 – 40 let

Rojeni 1978 – 2002

Ženske 41 – 55 let

Rojeni 1963 – 1977

Ženske 56 let in več

Rojeni 1962 in starejši

 

Kategorije teka za otroke

 

Predšolski otroci (spremljajo jih lahko starši)

200 m

1. – 5. Razred

600 m

6. – 9. Razred

1000 m

 

Otroški tek je netekmovalnega značaja, brez merjenja časa. Otroci tekmujejo brez spremstva staršev, izjema je tek za predšolske otroke, kjer lahko otroke spremljajo starši.

 

 • Prijave

 

Predprijave za odrasle do četrtka, 31. maja 2018 na www.gorenjska-mojplanet.si/prijave. Prijave na tek (za otroke in odrasle) bodo možne tudi na dan teka na prireditvenem prostoru.

 

 • Prijavnina

 

Prijava je veljavna ob plačilu na TRR organizatorja, ki ga prejmete ob vnosu vaših podatkov v prijavni obrazec na zgoraj navedeni povezavi. Prijavnina za odrasle tekače znaša 9 EUR in jo morajo tekači poravnati najkasneje do 31. maja 2018.

Na dan teka bo prijavnina znašala 12 EUR. Prijavnine za tek za otroke ni.

 

 • Nagrade tekmovalcem

 

Najboljši trije tekmovalci / tekmovalke v posamezni kategoriji prejmejo medalje, absolutno najboljši trije tekmovalci / tekmovalke v teku prejmejo pokale.

Vsi udeleženci bodo prejeli praktična darila.

 

 • Serija Gorenjska, moj planet

 

Tek šteje za serijo Gorenjska, moj planet. V točkovanje serije so vključene vse kategorije odraslih (točkuje se po kategorijah serije, ne po kategorijah Brezjanskega teka). Za udeležbo štejejo vse kategorije odraslih in kategorije osnovnošolskih otrok.

 

 • Pijača in kulinarika

 

Organizator bo poskrbel za prehrano po končanem teku.

 

 • Parkiranje

 

Parkiranje bo možno ob startnem prostoru.

 

 • Opozorila

 

 

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

Vsak udeleženec se teka udeležuje na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo na materialih in ljudeh. Organizator udeležencem prireditve priporoča, da si uredijo lastno nezgodno zavarovanje.

 

Splošna določila

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal/a v prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav/a, vsestransko pripravljen/a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledana/a. Upoštevala/a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/a na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal/a kakršnih koli odškodninskih zahtev. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove/njene podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval/a kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca/-ke uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). S podpisom udeleženec potrjuje, da organizator njegove/njene podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke organizatorja in njegovih partnerjev ter za pisno in elektronsko anketiranje. Osebne podatke lahko obdeluje do preklica pisne privolitve. Udeležencu/-ki pripadajo vse pravice, skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Tek bo potekal v skladu z vsebino tega razpisa. Udeležence teka pozivamo, da spoštujejo naravo v smislu ravnanja z odpadki.

 

 

Lep športni pozdrav in vabljeni na Peti brezjanski tek v spomin na Ruth Podgornik Reš.

Predpisi

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost.

Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, organizatorja ne bom tožil(a) ali od njega zahteval(a) nadomestila.

Strinjam se, da Športno društvo Brezje kot organizator prireditve in Timing Poljane, d.o.o. kot koordinator serije Gorenjska, moj planet, lahko uporabita osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz te prijavnice in rezultati tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato bilo potrebno moje posebno dovoljenje. Izjema so podrobni osebni podatki kot je naslov, izbira storitev na tekmi ipd.

Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za pošiljanje obvestil v zvezi s prireditvijo. V primeru strinjanja s prejemanjem obvestil serije Gorenjska, moj planet (potrditev v prijavnem obrazcu), se strinjam, da se moj elektronski naslov doda tudi v seznam prejemnikov obvestil serije Gorenjska, moj planet (2-3 obvestili na tekmo).

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).


Organizator

ŠD Brezje

Športno društvo Brezje

Plačilo in korekcija rezultatov dirke
 • Organizator ŠD Brezje je odgovoren za točnost podatkov o tekmi, odpiranje in zapiranje prijav ter evidentiranje plačil.
 • Ta spletna stran nima dostopa do bančnega računa organizatorja, na katerega se nakazujejo prijavnine.
 • Splošna vprašanja v zvezi s prijavami ter druga vprašanja v zvezi s tekmo neposredno v zvezi s plačili in drugih naslovite neposredno na organizatorja ŠD Brezje
 • Vprašanja v zvezi z delovanjem sistema ter vprašanja v zvezi z rezultati tekme pošljite na naslov info@timingpoljane.si
Kontakt

Spletna stran: www.marija.si

Email: burgi9@gmail.com

Telefon: +386 41 455 607

Naslov: Brezje 80C, Brezje, SLO - Slovenia

Organizatorjevi linki